17
Oct

2013年科隆五金展

展會時間:2013/3/3~2013/3/5
展會國家:德國
展會地點:德國科隆五金展
展會行業:2013年科隆五金展

展品內容
工具: 手動工具,電動工具及附件,車間,工廠設備,工業工具,安全系統,
鎖具和配件:家具,飾品,裝飾五金件,窗戶配件,門鎖,門配件,鑰匙,保安系統
家居產品DIY 設備:鐵器,緊固件技術,化工產品,室內裝飾,板材,室內用品與飾品,衛生潔具與配件,用電設備,建築材料,建築附件小家電,花園用品,園藝設備

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Add reply

You must be logged in to post a comment.